Δυνατές στιγμές της ζωής σε συμμετρία

Grand Award for Symmetry video by Everynone.

Δείτε όλους τους νικητές: Vimeo Award Winning Films 2012


Διαβάστε ακόμη:

This entry was posted in analog life, digital life, Video. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>